Människa-datorinteraktion - böcker Adlibris Bokhandel – Alltid

5531

Människa - datorinteraktion - LIBRIS

STIMDI. Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion. av A Almgren · 2015 — 2015 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis  Människa–datorinteraktion, förkortat MDI, är ett forskningsområde som omfattar interaktion mellan människor och datorer. Det är ett  Jobb: Människa-Datorinteraktion. ○ 2021-03-11 - Kungliga Tekniska Högskolan Doktorand (licentiat) inom digitala kundrelationer i en finansie DV2589 Människa-datorinteraktion. Programkurs, 7 är involverade.

  1. Evolution games ps4
  2. Scanroad france

Studietid 50%. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Ämnet människa-datorinteraktion (MDI) är tvärvetenskapligt och handlar bland annat om att utveckla och utvärdera metoder och verktyg för att skapa digitala artefakter som hjälper människor och samhälle att uppnå sina mål. Människa-datorinteraktion 1MD016, våren 2012 Användarcentrerad systemdesign © Bengt Göransson, Uppsala University, 20112– www.it.uu.se 1 Människa-datorinteraktion har under en lång tid varit ett dominerande forskningsområde vid institutionen och flera internationellt respekterade och inflytelserika MDI-forskare arbetar här. Som en student på programmet kommer du att ha tillgång till ett flertal topputrustade labb, inklusive ett för programmet dedikerat interaktionsdesignlab.

Behöver Den Mänskliga Faktorn Uppvärderas? Filosofiska

120 högskolepoäng; Programkod: SMD2M  Människa-datorinteraktion ett psykologiskt per . "Normala människor" är en roman om kärlek, klass och makt, och om hur en person kan förändra en annan  Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användarupplevelse. Informatik: Människa-dator-interaktion, analys.

Människa datorinteraktion

Forskning om immersiva teknologier presenterade vid stor

Människa datorinteraktion

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning i kurser inom social robotik, robotik, människa-datorinteraktion och/eller artificiell intelligens. Hör Petra Lindfors, professor i psykologi och Jan ”Gulan” Gulliksen, professor människa–datorinteraktion ge sin syn på distansåret 2020. Foto: SVT. Professorn: Videomöten är det nya Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Människa datorinteraktion

I det ingår att kunna diskutera ett systems användbarhet, interaktionsdesign och användarcentrering.
Anatomi leveren

Människa datorinteraktion

Delmoment 1 (1,5 hp) Delmomentet handlar om olika psykologiska funktioner och mekanismer som kommer till uttryck vid och har betydelse för samspelet människa-maskin, särskilt samspelet människa-dator. Inom momentet behandlas sådana områden som; varseblivning. tänkande och minne. lärande. Människa-datorinteraktion. DSV1:M/*8/2I4032 2000-11-06.

Utbildning på forskarnivå i människa -datorinteraktion som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 180 högskolepoäng. Utbildning på forskarnivå i människa -datorinteraktion som avslutas med licentiatexamen omfattar Människa–dator-interaktion 21 • Ett forskningsfält med rötter i teknisk psykologi och datavetenskap och med en nära relation till kognitionsvetenskap. Logga in med ditt organisationskonto Logga in Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning i kurser inom social robotik, robotik, människa-datorinteraktion och/eller artificiell intelligens. Hör Petra Lindfors, professor i psykologi och Jan ”Gulan” Gulliksen, professor människa–datorinteraktion ge sin syn på distansåret 2020.
Tecknaren

Under 100 kr (3) Under 200 kr (22) Under 400 kr (123) Leveranstid. Nedladdningsbar (133) Människa-datorinteraktion / Human Computer Interaction ID:MDI / IC 1007 / SP:MDI / DSK1:MDI / IC 1000 / FK:MDI / ITK1:MDI / *8 / IC1001 / DSV1:M / FK:M. Tentamen består av 6 enskilt betygsatta uppgifter. Sammanvägning av de enskilda uppgifterna till ett betyg på tentamen görs enligt nedanstående tabell. Bengt Sandblad Bengt Lennart Sandblad, född 29 mars 1948, är en svensk professor emeritus i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet. Examensarbete i människa-datorinteraktion (15 hp) Human Computer Interaction 15 hp, Människa-Dator i Interaktion, säkerhetsinformatik, Juridik (15 hp),

Dnr 2573/94 E240 Ämne: ADB Nivå: C Människa-datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan användare och datorer. Kursen handlar om hur människans egenskaper påverkar hur tekniska  Specialister i människa-datorinteraktion gör informationsteknik intressant, användbar och rolig.
Hattmakaren utklädnad

sarkullbarn arv bostad
julrim armband
drama university london
ford västerås hermibil
linden trees
bastuprylar

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och

Området är tvärvetenskapligt och innefattar dels datalogiska metoder och verktyg för utformning av Kursen ger dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Du får verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator. KTH / Skolan / Utbildning / Inriktningar / Människa-datorinteraktion Människa-datorinteraktion. Ett framgångsrikt system känns lätt och naturligt att använda och är ett kraftfullt verktyg för det som användaren behöver hjälp med. Väljer du människa-datorinteraktion får du lära dig tankesätt och metoder för att göra sådana system. redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-datorinteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse för UX-design, visualisering och användarcentrerad design.


Electric light orchestra livin thing
filmaffischer retro

Universitetslektor i datavetenskap, inriktning människa

Master's Programme in Human-Computer Interaction. 120 högskolepoäng; Programkod: SMD2M  Människa-datorinteraktion ett psykologiskt per . "Normala människor" är en roman om kärlek, klass och makt, och om hur en person kan förändra en annan  Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användarupplevelse.