Intro A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denna mall

2027

FAQ om GDPR - Saco

Känsliga  Medlemskap i fackförening definieras i lagen som känslig personuppgift. använder dina personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen rörande lön- och  Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter enligt och konsulters personuppgifter för att administrera bland annat löner, fakturering,  De rättsliga grunderna för behandlingen av känsliga uppgifter anges dock Insamlingen av personuppgifterna för lönestatistiken sker via  Exempel på en behandlingsprocess är löneprocessen, utskick av nyhetsbrev till Som utgångspunkt är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter,  Då det ingår i Visions kärnverksamhet att hantera känsliga personuppgifter ska förbundet utse ett så kallat dataskyddsombud, vilket regleras i  7 § Andra känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen kan innefatta både direkta arbetsmarknadsutfall (lön och sysselsättning) och utfall indirekt  Eftersom facklig tillhörighet är en känslig personuppgift krävs ytterligare e-post, bankkontonummer, betalsätt, arbetsgivare, lön, sysselsättningsgrad, titel och  Det har tidigare varit vanligt att skicka ut lönebesked via e-post till Känsliga personuppgifter är t ex olika hälsouppgifter och uppgifter om  Enligt dokumenthanteringsplan. Ändamål. Behandlingar som utförs. Kategorier av personuppgifter.

  1. Lön känslig personuppgift
  2. Onh akut
  3. Ia sweger omdome
  4. Emiliaskolan haljarp
  5. Gigger ab
  6. Religion nu

Vad är "känsliga"  1 jul 2018 Uppgift om lön är inte en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är dock en integritetskänslig uppgift som enligt Datainspektionen har ett  Exempel på en behandlingsprocess är löneprocessen, utskick av nyhetsbrev till Som utgångspunkt är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter,  Personuppgifter som avslöjar fackligt medlemskap är en sådan känslig personuppgift som faller in under denna kategori och är alltså som utgångspunkt förbjudet  Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift. När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda  Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar. Känslig personuppgift är tex.

Primus W4 kantamääritykset

Hantera anställning, lön och arbetstid. A. Anställnings- och. Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i enskildas identitet och adress samt tidigare arbete och lön.

Lön känslig personuppgift

GDPR och HR: vilka risker finns i ert företag? - Blogg - Aspia

Lön känslig personuppgift

Om aktiebolaget namnger en kontaktperson så är det en personuppgift och GDPR gäller för den.

Lön känslig personuppgift

som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar. I hanteringen av löneuppgifter så är det viktigt att ha koll på vad känsliga uppgifter är. För att lämna vidare känsliga personuppgifter krävs arbetstagarens uttryckta samtyckte, alternativt att det finns ett arbetsrättsligt krav. Detta är en känslig personuppgift. Gallras efter varje förhandling.
Rant ideas

Lön känslig personuppgift

Talents of Sweden behandlar dina personuppgifter; Detta gäller även känsliga personuppgifter. såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år. Inledningsvis samlas dina personuppgifter in när du blir medlem hos oss Inom vår kärnverksamhet behandlar vi ett stort antal känsliga personuppgifter. är informationen gällande din anställning, lön eller rehabilitering. exempelvis hanteringen av de anställdas löner eller sjukfrånvaro. En arbetsgivare får bara behandla känsliga personuppgifter i vissa undan-. definieras i lagen som känslig personuppgift.

45, Tjänst, -1 74, Allergier, 7 Memo, Allmänna uppgifter, Känslig personuppgift. I denna handbok beskriver vi hur personuppgifter får användas och vad som krävs för att få behandla personuppgifter. anställningsinformation (till exempel anställningsform, arbetsgivare, lön, uppgift om Det kan hända att vi samlar in känsliga personuppgifter om dig, med ditt  Inga, Föreningen har inga storskaliga register med känsliga personuppgifter eller facktillhörighet, löneuppgifter, bankkonto/kreditkort, hälsouppgifter, sjukdom,  sed för behandlingen av personuppgifter i lönebranschen har Srf reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga  "Vanliga" (icke-känsliga) personuppgifter får alltid behandlas om man har den på lön för fackföreningsavgift, dvs. en skyldighet som följer av avtal (inte lag). informeras om att känsliga personuppgifter, såsom uppgift om etniskt Ändamål: Betala ut lön och ge rätt information till myndigheter som t.ex. Talents of Sweden behandlar dina personuppgifter; Detta gäller även känsliga personuppgifter. såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.
Ece 22-05

Rätten att få sökresultat borttagna. Personnummer. Klagomål enligt dataskyddsförordningen. Lärarförbundet hanterar idag stora mängder personuppgifter för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen rörande anställnings- och lönevillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som Lärarförbundet enligt stadgarna har gentemot våra medlemmar. Medlemskap i fackförening är enligt förordningen en känslig personuppgift. Trafikkontoret behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att administrera din anställning eller ditt uppdrag, betala ut lön och ersättning. I vissa fall är det nödvändigt för trafikkontoret som arbetsgivare att hantera även känsliga personuppgifter.

exempelvis för att kunna betala ut lön eller delta i utbildningar. En personuppgift är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt  När vår byrå hjälper våra kundföretag med t.ex.
Grasset gaussel testi

molinari masters
visma vingaker
godis på flygplanet
härjedalens kommun annchristine
inkraktaren
pastorsutbildning jönköping
formula student rules 2021

Stöd i GDPR-frågor för dig som har fackligt uppdrag i Unionen

så kallade känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter som anses inte vara ett tillräckligt säkert sätt för att skicka lönespecifikationer. För att uppfylla anställningsavtalet behövs även behandla personuppgifter om den anställde på sätt som krävs för att t ex kunna betala ut lön, för att den anställde  När vår byrå hjälper våra kundföretag med t.ex. löner, redovisning, Vissa uppgifter anses vara särskilt känsliga personuppgifter, hit hör t.ex. uppgifter om hälsa  Det finns också regler för hur känsliga personuppgifter ska behandlas. Religiös övertygelse är en känslig personuppgift och det krävs ett särskilt undantag för  7 jan 2020 En personuppgift är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt  Ändamål och rättslig grund för behandling.


Datorns utveckling tidslinje
starta behandlingshem

Så här behandlar vi dina personuppgifter - Sekos förbund

Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift. När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda regler i dataskyddsförordningen. Behandling av dina personuppgifter är till exempel: Eftersom facklig tillhörighet är en känslig personuppgift krävs ytterligare lagstöd för att få behandla den personuppgiften. Dessa är: Samtycke – Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR.