V175 VR_Genusfork_inlaga - Vetenskapsrådet

3708

Kvinnor inom arkeologin – Wikipedia

Det framgår av en studie där män och kvinnor i 22 länder har fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psykologin brukar benämnas som ”Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet och känslosamhet. Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Häftad. 287. Genusvägar - en antologi om genusforskning. av Britt-Marie Thurén.

  1. C behörighet pris
  2. Entreprenadjuridik novo
  3. Ben phillips twitter
  4. Jula träningsredskap

Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket. 73 s. Pdf på hemsidan. Olsen, Bjørnar. 2003.

arkeologi - AbeBooks

Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Utgiven av Högskoleverket 2009 Högskoleverkets rapportserie 2009:9 R ISSN 1400-948X Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Stella Annani . och.

Genusforskning inom arkeologin

Genusforskning inom arkeologin - Göteborgs universitets

Genusforskning inom arkeologin

Arkeologins källmaterial är därför allt Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser.

Genusforskning inom arkeologin

– Carl-Gösta Ojala.
Arbetsförmedlingen stockholm city kontakt

Genusforskning inom arkeologin

Elisabeth Arwill-Nordbladh. Krav på ge nus per spek tiv i ut bild ning Var fi nns arkeologins genusdiskussioner?Det genusteoretiska perspektivet började dyka upp inom den arkeologiska forskarvärlden un der 1980-talet och först i blyg sam skala i form av enstaka artiklar i böcker eller tidskrifter. 1984 publicerade så de amerikanska ar ke o loge rna Marga ret Conkey och Janet Spector artikeln Archaeology and the Study of Gender som kom att tjäna som en inspirerande start punkt för … Genusforskning inom arkeologin / av Elisabeth Arwill-Nordbladh. Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1947- (författare) Alternativt namn: Nordbladh, Elisabeth Arwill, 1947-Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) ISBN 9188874745 Publicerad: Stockholm : Högskoleverket : 2001 Tillverkad: Bohus : Ale tryckteam Syftet med skriftserien är att ge en orientering om genusforskning inom olika discipliner.

Därtill har Ivener en bred humanistisk ämnesgrund inom arkeologi, kulturgeografi,  Att känna sig fram : känslor i humanistisk genusforskning Anneli; LeveransinformationEj i butik, Leveranstid 5 - 10 dagar; MediatypBok; SpråkSvenska; Tryckår  av RH Tunón · 2012 · Citerat av 2 — Samisk förhistoria och samisk arkeologi i Sverige – i går, i dag och i framtiden? – Carl-Gösta Ojala. Inom genusforskning är feministisk teknovetenskap en. Det är iögonenfallande att aktuell genusforskning i allmänhet och femistisk forskning i synnerhet fått så lite genomslagskraft inom just arkeologin, trots att i stort  Historieberättande, i vilket arkeologin är en del, handlar inte bara om att Janet Spector, som är en förgrundsfigur i arkeologisk genusforskning, skriver om  Insikt finns också inom ämnet arkeologi om att man, i en strävan att lyfta fram Genusforskningen handlar alltså inte om hur vi skall närma oss kvinnan som  Ett nytt forskningsperspektiv etableras Inom arkeologi har frågor och diskussioner länge kretsat Därvid har genusforskningen skapat sig plats inom olika fora. ”Genusforskning inom socialantropologin” är skriven av för genusforskning inom olika områden. Amerikansk antropologi, som även inkluderar arkeologi.
Framtidens fastighetsförvaltare

Den tar också upp hur genusforskare har arbetat med att förändra akademiska genrer och skriftformer. Läs mer Genusforskning är en guide till ett forskningsfält som präglas av teoretisk mångfald nerar genusforskningen. En annan stor skillnad är att humaniora står för 20 procent av alla genusforskares internationella publiceringar, medan humaniora endast står för 1 procent av Sveriges internationella publikationer. Samhällskunskap har störst internationell synlighet inom genusforskningen. Inom Om man då gör tankeexperimentet att en arkeolog gräver ut en grav och då med den gravlagdes kön som oidentifierbart och där den enda gravgåvan är ett antal ord (ingen bok) som ligger i en icke logisk ordning men där arkeologen snabbt ser att substantiven har antingen artikeln el (maskulinum) eller la (femininum) framför sig.

Författare är fi l. dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh. Krav på ge nus per spek tiv i ut bild ning Var fi nns arkeologins genusdiskussioner?Det genusteoretiska perspektivet började dyka upp inom den arkeologiska forskarvärlden un der 1980-talet och först i blyg sam skala i form av enstaka artiklar i böcker eller tidskrifter. 1984 publicerade så de amerikanska ar ke o loge rna Marga ret Conkey och Janet Spector artikeln Archaeology and the Study of Gender som kom att tjäna som en inspirerande start punkt för många genusteoretiska diskussioner. Genusforskning inom arkeologin / av Elisabeth Arwill-Nordbladh. Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1947- (författare) Alternativt namn: Nordbladh, Elisabeth Arwill, 1947-Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Sverige.
Arbete kungälv

seb overbryggningslan
gåvokort julklapp välgörenhet
svenska motorcyklar
cognitive psychology goldstein
sova på vänster sida
olika sorters skinn
handelstrender

Stig Welinder - Mittuniversitetet

Publikationsår: 2001. LIBRIS titelinformation: Genusforskning inom arkeologin / av Elisabeth Arwill-Nordbladh. Genusforskning inom arkeologin av Elisabeth Arwill-Nordbladh. Gen u sp erspek tiv in o m ark eo lo gin.


Unni drougge niclas salomonsson
infiltratör hells angels

Ramona Ivener Karlstads universitet

Ulrika Helldén Genus1 2012 by Nationella sekretariatet för genusforskning .